Správná odpověď na minulou otázku:
Naše ZŠ bude slavit v roce 2018 150 let od postavení nejstarší budovy.


TOPlist


Zápis do 1. třídy - čtvrtek 25. 4. 2019 (info zde)Proč my...

zrekonstruovaná škola   Základní škola Lipov, příspěvková organizace, jejímž zřizovatelem je Obec Lipov, sdružuje základní školu, mateřskou školu (45 dětí), školní družinu (kapacita 30 dětí) a školní jídelnu (kapacita 400 jídel). Škola sdružuje děti z obcí Lipov a Louka.

    Asi největší událostí posledních let bylo zahájení 1. etapy rozsáhlé rekonstrukce školy v dubnu roku 2006, do níž patřilo zbourání staré a postavení nové tělocvičny, výstavba nových šaten a dvou nových moderních učeben s projektory a jednou interaktivní tabulí Active Board (Př - Ze, Che - Fy), vybudování cvičného bytu (vaření, šití), rekonstrukce všech učeben a kabinetů (nové podlahy, elektrické rozvody, topení, vymalování) a výstavba atria. Vybavili jsme učebnu cizích jazyků (12 počítačů, TV plazma, nové lavice a nábytek). Kolaudace proběhla úspěšně před Vánocemi 2006.
    Další etapa přestavby byla zahájena v červnu 2007 (výměna oken, venkovní zateplení, fasáda, rekonstrukce střešního systému a zejména rekonstrukce školní jídelny). Kolaudace 2. etapy proběhla úspěšně před Vánocemi téhož roku.
   Začátkem června 2008 bylo dokončeno nové školní hřiště, které je pronajímáno i veřejnosti.
   V posledních letech se snažíme nově vybavit všechny třídy výškově stavitelnými lavicemi a novým nábytkem. Tímto způsobem byly zmodernizovány i školní družina a žákovská čítárna. Od školního roku 2015/16 mají všichni žáci (nově na 1. stupni) v šatnách uzamykatelné skříňky. Nadále zlepšujeme také technické vybavení učeben, 3 odborné učebny a 5 kmenových tříd je vybaveno interaktivními tabulemi, do 1 učebny jsme zakoupili interaktivní projektor. V učebnách přírodopisu a chemie byla nainstalováná klimatizace.

nové školní hřiště   V letošním školním roce 2018/19 navštěvuje naši školu 147 žáků. Děti se pravidelně zúčastňují olympiád, různých sportovních, kulturních a společenských akcí, jsme rovněž zapojeni do Asociace školních sportovních klubů, kde jsme v loňském školním roce obsadili celkově třetí místo ze všech škol okresu Hodonín. Spolupracovali jsme na některých charitativních a jiných projektech, např. na pomoc obětem přírodní katastrofy v Asii, adopce tygra ussurijského v hodonínské ZOO, Projekt pro pomoc nemocným dětem z Pediatrické kliniky v Motole a z Kliniky dětského lékařství Ostravě a rovněž Centrum pro přípravu koní pro hiporehabilitaci, prodej reflexních pásků na projekty Občanského sdužení Život dětem aj.
   V posledních letech probíhala družba naší školy se Základní školou s mateřskou školou Andreja Sládkoviča v Hrochoti na Slovensku.

   V roce 2018 škola olavila 150 let od otevření první školní budovy v Lipově.Zvonění
7.30 - 8.15
8.25 - 9.10
9.30 - 10.15
10.25 - 11.10
11.20 - 12.05
12.15 - 13.00
odpolední vyučování
(platí pro 8. a 9. třídu)
12.35 - 13.20
13.25 - 14.10
úvodní strana I ukázat na mapě I slovník cizích slov I slovník 7 jazyků I anglický slovník I páťáci