Správná odpověď na minulou otázku:
Naše ZŠ bude slavit v roce 2018 150 let od postavení nejstarší budovy.


TOPlist


Zápis do 1. třídy - rozhodnutíProč my...

zrekonstruovaná škola   Základní škola Lipov, příspěvková organizace, jejímž zřizovatelem je Obec Lipov, sdružuje základní školu, mateřskou školu (45 dětí), školní družinu (kapacita 30 dětí) a školní jídelnu (kapacita 400 jídel). Škola sdružuje děti z obcí Lipov a Louka.

    Asi největší událostí posledních let bylo zahájení 1. etapy rozsáhlé rekonstrukce školy v dubnu roku 2006, do níž patřilo zbourání staré a postavení nové tělocvičny, výstavba nových šaten a dvou nových moderních učeben s projektory a jednou interaktivní tabulí Active Board (Př - Ze, Che - Fy), vybudování cvičného bytu (vaření, šití), rekonstrukce všech učeben a kabinetů (nové podlahy, elektrické rozvody, topení, vymalování) a výstavba atria. Vybavili jsme učebnu cizích jazyků (12 počítačů, TV plazma, nové lavice a nábytek). Kolaudace proběhla úspěšně před Vánocemi 2006.
    Další etapa přestavby byla zahájena v červnu 2007 (výměna oken, venkovní zateplení, fasáda, rekonstrukce střešního systému a zejména rekonstrukce školní jídelny). Kolaudace 2. etapy proběhla úspěšně před Vánocemi téhož roku.
   Začátkem června 2008 bylo dokončeno nové školní hřiště, které je pronajímáno i veřejnosti.
   V posledních letech se snažíme nově vybavit všechny třídy výškově stavitelnými lavicemi a novým nábytkem. Tímto způsobem byly zmodernizovány i školní družina a žákovská čítárna. Od školního roku 2015/16 mají všichni žáci (nově na 1. stupni) v šatnách uzamykatelné skříňky. Nadále zlepšujeme také technické vybavení učeben, 3 odborné učebny a 5 kmenových tříd je vybaveno interaktivními tabulemi, do 1 učebny jsme zakoupili interaktivní projektor. V učebnách přírodopisu a chemie byla nainstalováná klimatizace.

nové školní hřiště   V letošním školním roce 2018/19 navštěvuje naši školu 147 žáků. Děti se pravidelně zúčastňují olympiád, různých sportovních, kulturních a společenských akcí, jsme rovněž zapojeni do Asociace školních sportovních klubů, kde jsme v loňském školním roce obsadili celkově třetí místo ze všech škol okresu Hodonín. Spolupracovali jsme na některých charitativních a jiných projektech, např. na pomoc obětem přírodní katastrofy v Asii, adopce tygra ussurijského v hodonínské ZOO, Projekt pro pomoc nemocným dětem z Pediatrické kliniky v Motole a z Kliniky dětského lékařství Ostravě a rovněž Centrum pro přípravu koní pro hiporehabilitaci, prodej reflexních pásků na projekty Občanského sdužení Život dětem aj.
   V posledních letech probíhala družba naší školy se Základní školou s mateřskou školou Andreja Sládkoviča v Hrochoti na Slovensku.

   V roce 2018 škola olavila 150 let od otevření první školní budovy v Lipově.Zvonění
7.30 - 8.15
8.25 - 9.10
9.30 - 10.15
10.25 - 11.10
11.20 - 12.05
12.15 - 13.00
odpolední vyučování
(platí pro 8. a 9. třídu)
12.35 - 13.20
13.25 - 14.10
úvodní strana I ukázat na mapě I slovník cizích slov I slovník 7 jazyků I anglický slovník I páťáci