Jaromír Hlubík

2.7.1905 - 17.10.1958

    Narodil se 2. 7. 1905 v Loukově v rodině drobného živnostníka. Měšťanskou školu vychodil v Bystřici pod Hostýnem a v Holešově. Po absolvování učitelského ústavu se dostal učit na jeden rok do Prušánek. 1. 10. 1925 nastoupil vojenskou prezenční službu. Po vojně učil v Břeclavi do srpna 1927, potom působil jeden rok v Tasově, Charvátské Nové Vsi a v Hodoníně.
    V Lipově začal učit roku 1930 na měšťanské škole, kde také poznal svou budoucí manželku, učitelku ručních prací, Annu Supovou z Velké nad Veličkou. V letech 1935 - 1937 učil ve Zlíně a v Otrokovicí a zároveň se stal definitivním učitelem v Lipově. Jeho stálé působení na této škole mu dalo konečně možnost věnovat se svým zájmům. Byl milovníkem sportu, přírody a skautingu. Stal se aktivním členem Sokola, věnoval se i divadelní činnosti. Byl znám jako výborný češtinář, což nejvíce oceňovali ti studenti, kteří pokračovali ve studiu na gymnáziu. Znal srbsko-chorvatsky, německy a francouzsky. Za války se zdokonalil v angličtině a ruštině, kterou také po válce vyučoval.
    Po okupaci vlasti fašistickým Německem vložil všechny síly do domácího odboje proti okupantům. Stal se velitelem strážnického okrsku. Mnoha lidem vytvořil podmínky k jejich útěku za hranice. Zúčastnil se dovážení nenápadných centimetrových krychliček z Bělehradu, jež byly určeny strojvedoucím za účelem poškozování ložisek strojů. Tento způsob sabotáže působil Němcům obrovské potíže a škody. Přes Bílé Karpaty nachodil stovky kilometrů až do té doby, než si pro něj přišlo gestapo. V lednu 1940 se v Bělehradě přihlásil do Československé zahraniční armády. Po prodělání parašutistického výcviku absolvoval výcvik protiletadlového dělostřelce. V červenci téhož roku se dostal s čs. jednotkou na Střední východ, kde se zúčastnil bojů v Sýrii. Zde poznamenala jeho zdraví malárie. 26. 8. 1943 byl Východní 200. lehký protiletadlový pluk rozpuštěn a vojáci odsunuti do Anglie. V roce 1944 se čs. jednotka dostává do SSSR a odtud přes Dukelský průsmyk zpět do vlasti. Mezitím byla jeho žena uvězněna v koncentračním táboře ve Svatobořicích, dcery Bronislavu a Lubislavu vzali do péče manželé Vojkůvkovi, dobří přátelé Hlubíkových.
    Válka skončila a koncem srpna 1945 se štábní kapitán Jaromír Hlubík, pobočník generála Hasala, vrátil z Prahy do Lipova ke svým nejbližším. Odložil vojenský kabát s řadou stužek a vyznamenání a věnoval se rodině a učitelskému povolání. Jako cvičitel v Sokole byl pro své formy a metody cvičení zvláště oblíben. Byl přísný k sobě i k druhým. Zřejmě zásluhou svých botanických zájmů se stal zakládajícím členem nově tvořeného vinařského družstva.
    Po únorovém puči 1948 se stal jednou z obětí komunistické zlovůle. Snažili se ho získat do Národní fronty, protože věděli, že jeho osobnost se stala magnetem a mohla přitáhnout všechny, kteří odmítali a nechtěli na jejich stranu. On však projevil svou velkou sílu ducha a nezlomnou vůli po demokracii.
Následovalo pronásledování a výslechy. Roku 1950 nedobrovolně odchází z lipovské školy. Zásluhou několika odvážných občanů, jež zorganizovali na tehdejší dobu riskantní podpisovou akci na jeho obhajobu, byl pouze přeložen do Velké nad Veličkou. Po nějaké době však musel i odtud odejít a vzdát se tak natrvalo povolání, které měl tak rád. Odešel za přítelem Dr. Maňákem do kunovické Fruty konzervovat a zpracovávat ovoce. Snad zásluhou chatrného zdraví či sympatií mezi spolupracovníky byl přeložen do kanceláře jako administrativní pracovník. Na indexu StB však zůstal i na jiném pracovišti a této kontroly se nezbavil až do své předčasné smrti. Přestal se stýkat s přáteli a izoloval se od společnosti, aby tak ušetřil ostatní rizika vyšetřování.
    Zemřel náhle na srdeční infarkt 17. 10. 1959 hodinu poté, co přijel ze zaměstnání. Jeho ostatky byly smutečním průvodem přeneseny na konec obce ke kříži v Padělkách a odtud odvezeny ke zpopelnění do Brna. Odešel člověk, jehož si všichni vážili a ctili.
    Pamětní deska s jeho jménem byla slavnostně odhalena v roce 1990 a nyní je umístěna ve vestibulu školy. 1. června 2005 byla naše škola přejmenována na Základní školu a mateřskou školu Jaromíra Hlubíka Lipov.

Články
Jaromír Hlubík
Historie školy
Lipovjánek
Lipov
úvodní strana I ukázat na mapě