zpět na projekty

Projekt "Inovací a individualizací ke zkvalitnění výuky"
(OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost)

   Cílem projektu je prostřednictvím nových metod a nástrojů docílit zlepšení stavu počátečního vzdělávání na základní škole v České republice. Zkvalitnění a zefektivnění výuky bude dosaženo metodickým vzděláváním a podpůrnými kurzy pedagogických pracovníků, tvorbou a následným používáním nových metodických pomůcek a učebních materiálů ve výuce. Zvýšení efektivity práce se žáky ve vybraných prioritních tématech bude probíhat individualizací výuky prostřednictvím dělení hodin nebo podporou při vzdělávání žáků se SVP a žáků mimořádně nadaných. Snížení výskytu rizikového chování u žáků ZŠ a podpory rovného přístupu ke vzdělávání bude v projektu podpořeno zapojením asistenta pedagoga, psychologa, speciálního pedagoga nebo zavedením programu primární prevence.


   Na naší škole byly cíle projektu realizovány prostřednictvím těchto klíčových aktivit:

1) individualizace výuky

   - pro zvýšení efektivity rozvoje čtenářské a informační gramotnosti žáků základních škol
   - cizích jazyků
   - prostřednictvím digitálních technologií
   - pro zvýšení efektivity rozvoje matematické gramotnosti žáků základních škol

2) inovace a zkvalitnění výuky

   - směřující k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti
   - směřující k rozvoji výuky cizích jazyků
   - prostřednictvím ICT
   - v oblasti přírodních věd
   - směřující k rozvoji finanční gramotnosti

3) vzdělávání pedagogických pracovníků

   - ve formách a metodách výuky směřujících k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti žáků základních škol a k individualizaci výuky v této oblasti
   - pro oblast digitálních technologií
   - ve formách a metodách výuky směřujících k rozvoji matematické gramotnosti žáků základních škol a k individualizaci výuky v této oblasti
   - ve formách a metodách výuky směřujících k rozvoji přírodovědné gramotnosti žáků základních škol a k individualizaci výuky v této oblasti
   - ve formách a metodách výuky směřujících k rozvoji finanční gramotnosti žáků základních škol
   - metodický kurz pro učitele cizích jazyků
   - jazykové kurzy pro učitele cizích jazyků v zahraničí


Projekt byl ukončen v únoru 2014.
úvodní strana I ukázat na mapě