TOPlist


Ministerstvo zdravotnictví zakázalo s účinností ode dne 11. března 2020 přítomnost žáků základního vzdělávání ve školách.

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov dále oznamuje, že s účinností ode dne 17. března 2020 až do odvolání ruší provoz mateřské školy a školní jídelny.

Ruší se rovněž všechny sportovní aktivity spojené s pronájmem školního hřiště a školních tělocvičen.

V neodkladných záležitostech můžete využít tato telefonní čísla:
518 338 142 - ředitelna,
727 880 774 - Petr Galečka, ředitel školy,
724 753 312 - Jiří Šácha, zástupce ředitele.


Dokumenty k tomuto tématu:

Mimořádné opatření - zákaz konání akcí

Mimořádné opatření - uzavření škol

Informace k mimořádnému opatření

Informace k vyhlášení nouzového stavu

Žádost o ošetřovnéVážení rodiče, milí žáci,
vzhledem k mimořádným událostem posledních dnů budou všechny důležité studijní materiály pro žáky vyvěšeny na webových stránkách naší školy. Prezentované učivo a všechny další pokyny budou zveřejňovány vždy začátkem týdne během pondělního dopoledne. Termínem splnění úkolů je tedy neděle. Rozsah učiva bude zadáván v přiměřené míře. Pokud nastane situace, že z blíže neurčených důvodů nezvládnete učivo zaslat v týdenním intervalu, kontaktujte prosím jednotlivé vyučující prostřednictvím uvedených emailů na stránce se studijními materiály. Ty pak můžete využívat k běžné komunikaci.
Vzhledem k této kritické době prosíme všechny rodiče, aby dohlédli na domácí přípravu svých dětí. Uvědomujeme si Vaši mnohdy obtížnou situaci, ale věřím, že společně se nám tato úskalí podaří překonat.


> STUDIJNÍ MATERIÁLY (od pondělí 30. 3.) <

> STUDIJNÍ MATERIÁLY (od pondělí 16. 3.) <


> Online verze učebnic a doplňkové materiály ke studiu <úvodní strana I ukázat na mapě I slovník cizích slov I slovník 7 jazyků I anglický slovník I páťáci