Lipov

    Lipov je součástí mikroregionu Horňácko, který tvoří 9 obcí, ležících na jihozápadním úpatí Bílých Karpat. Obec leží v údolní nivě říčky Veličky, má několik hlavních ulic situovaných jednak podél řeky Veličky, jednak podél státní silnice Tasov, Lipov, Louka. Ve středu obce je náves s kostelem Všech svatých postaveným v roce 1880, školou a obecním úřadem. V pěkném prostředí je situován sportovní areál a letní koupaliště. První zmínka o Lipově pochází z r. 1358, od r. 1492 patří obec pod strážnické panství. V 15. století mělo na Horňácku velký vliv husitské hnutí, v Lipově byla dokonce obsazena i husitská fara. V 16. století zde převládají dvě protestantské církve - luteránská a česko-bratrská. V Lipově tehdy existuje i bratrská škola. V tomto století dochází k hospodářskému rozkvětu, takže na počátku 17. století patří Lipov k větším poddanským městečkům. Po bitvě na Bílé hoře se majitelé panství snažili násilím obrátit obyvatelstvo na katolickou víru, dochází k útěkům, opuštění majetků a hospodářství pomalu, ale jistě upadá. Teprve toleranční patent ulehčil obyvatelstvu od útlaku. V osmdesátých letech 19. století byl v Lipově Vzdělávací spolek a bohatý kulturní život.
   Vedle základních druhů zemědělského hospodaření jako bylo obilnářství a chov dobytka, mělo v Lipově značný význam zejména vinohradnictví, které bylo dobrým zdrojem příjmů. První písemné zmínky o lipovském vinohradnictví pocházejí z přelomu 15. a 16. století, i když je nepochybné, že vinná réva se v Lipově pěstovala už v předcházejících staletích. Zdá se, že 16. století bylo obdobím největšího rozmachu lipovského vinohradnictví. V 17. století byla lipovská vína uváděna mezi nejlepšími moravskými víny. Lipov má stejně jako Strážnice v 16. stol. horenské právo.
   Přírodní památka Háj u Lipova je přirozený les karpatského typu v podrostu s ladoňkou dvoulistou, vemeníkem dvoulistým a hvězdnatcem čemeřicovým. Obec má knižně zpracovanou historii, má znak a vydává dvakrát za rok Lipovské lístky. Ze spolků jsou aktivní Sokol, hasiči, rybáři, myslivci, zahrádkáři a chovatelé drobného zvířectva. V Lipově je živý folklór, působí zde národopisný folklorní soubor Lipovjan, dětský soubor Lipovjánek, mužský a ženský pěvecký sbor, dvě cimbálové muziky a dechová hudba. Kroj a nářečí jsou sice horňácké, ale v obojím se jeví silný přechod k tzv. moravskému.


koupaliště   centrum obce

Články
Jaromír Hlubík
Historie školy
Lipovjánek
Lipov
úvodní strana I ukázat na mapě