zpět na projekty

Projekt "Školy pro venkov"

   Naše škola se zapojila do projektu Školy pro venkov. Tento projekt je součástí Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblasti podpory Zvyšování kvality ve vzdělávání. Projekt je financován Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy a Evropským sociálním fondem.

   Cílem tohoto projektu je rozvoj znalostí, schopností a dovedností žáků v oblasti principů udržitelného rozvoje s důrazem na environmentální oblast. Znamená to, že žáci naší školy ve spolupráci se svými učiteli připraví regionální učebnici o Lipově. Součástí je i vydávání časopisu, jehož čísla najdete zde.

Číslo 1 (typ souboru PDF, 2,32 MB)
Číslo 2 (typ souboru PDF, 1,36 MB)
Číslo 3 (typ souboru PDF, 1,93 MB)
Číslo 4 (typ souboru PDF, 2,27 MB)
Číslo 5 (typ souboru PDF, 3,15 MB)


Projekt byl ukončen v červnu 2013.
úvodní strana I ukázat na mapě