> zpět na hlavní stránku <


Kontakty na vyučující
Jméno Kontakt
Mgr. Marcela Čerešňáková ceresnakova.zslipov@seznam.cz
Mgr. Petr Galečka petr.galecka@seznam.cz
Mgr. Tereza Jagošová jagosova3@centrum.cz
Mgr. Věra Jagošová vjagosova.zslipov@seznam.cz
Mgr. Renata Jakoubková rjakoub@seznam.cz
Mgr. Andrea Kaletová akaletova.zslipov@seznam.cz
Mgr. Markéta Kolářová kolarova.zslipov@seznam.cz
Mgr. Jarmila Kopuncová jkopuncova.zslipov@seznam.cz
Mgr. Martina Nemčeková nemcekova.zslipov@seznam.cz
Mgr. Jiří Šácha sacha.zslipov@seznam.cz
Mgr. Zdeňka Veverková veverkova.zslipov@seznam.cz
Mgr. Tomáš Zajíček ukoly.lipov@seznam.cz
Lucie Ščasná druzina.zslipov@seznam.cz
Mgr. Aneta Novotná novotna.zslipov@seznam.cz
Vladimíra Lebedová lebedova.zslipov@seznam.cz


VÝUKOVÉ MATERIÁLY (na týden 18. - 22. 5.):


Upozornění pro rodiče žáků 1. - 5. třídy, kteří budou docházet od 25. 5. 2020 docházet do školy:
Dohlédněte prosím na to, aby si vaše děti v tento den nezapomněli s sebou vzít Čestné prohlášení, jež je podmínkou této docházky. Děkujeme.
Čestné prohlášení


Třída Předmět Učivo, materiály
1. třída Hlavní předměty: učivo
písanka - F
2. třída Hlavní předměty: učivo
3. třída Hlavní předměty: učivo
Prv - zápis
Aj - učivo
Čj - pracovní list 1
Čj - pracovní list 2
Aj - pracovní list
4. třída Hlavní předměty: učivo
Čj - časování sloves
Čj - čas budoucí
5. třída Český jazk: učivo
text
Matematika: učivo
Anglický jazyk: učivo
přítomný čas
Přírodověda: učivo
Vlastivěda: učivo, úkoly
pracovní list (formát pdf)
pracovní list (formát doc)
6. třída Český jazk: učivo
druhy přísudku
Matematika: učivo
Anglický jazk: učivo
počitatelná a nepočitatelná jména
přítomný x minulý čas
Přírodopis: učivo
Zeměpis: učivo
Dějepis: učivo
Fyzika: učivo
7. třída Český jazk: učivo
text
Matematika: učivo
Anglický jazk: učivo
předpřítomný čas
Německý jazk: učivo
Přírodopis: učivo
Zeměpis: učivo
Dějepis: učivo
prezentace
Fyzika: učivo
8. třída Český jazk: učivo
Matematika: učivo
prezentace
Anglický jazk: učivo
trpný rod
Německý jazk: učivo
Přírodopis: učivo
Zeměpis: učivo
Dějepis: učivo
Fyzika: učivo
Chemie: učivo
9. třída Český jazk: učivo
Matematika: učivo
Anglický jazk: učivo
Německý jazk: učivo
pracovní list
Přírodopis: učivo
Dějepis: učivo
Fyzika: učivo
Chemie: učivo
pracovní list
Družina Zájmová činnost: pozdrav
sázíme a sejeme
literární činnost
pracovní a výtvarná činnost
sportovní činnost
pracovní list
omalovánky


úvodní strana I ukázat na mapě