> zpět na hlavní stránku <


Kontakty na vyučující
Jméno Kontakt
Mgr. Marcela Čerešňáková ceresnakova.zslipov@seznam.cz
Mgr. Petr Galečka petr.galecka@seznam.cz
Mgr. Tereza Jagošová jagosova3@centrum.cz
Mgr. Věra Jagošová vjagosova.zslipov@seznam.cz
Mgr. Renata Jakoubková rjakoub@seznam.cz
Mgr. Andrea Kaletová akaletova.zslipov@seznam.cz
Mgr. Markéta Kolářová kolarova.zslipov@seznam.cz
Mgr. Jarmila Kopuncová jkopuncova.zslipov@seznam.cz
Mgr. Martina Nemčeková nemcekova.zslipov@seznam.cz
Mgr. Jiří Šácha sacha.zslipov@seznam.cz
Mgr. Zdeňka Veverková veverkova.zslipov@seznam.cz
Mgr. Tomáš Zajíček ukoly.lipov@seznam.cz
Lucie Ščasná druzina.zslipov@seznam.cz
Mgr. Aneta Novotná novotna.zslipov@seznam.cz
Vladimíra Lebedová lebedova.zslipov@seznam.cz


VÝUKOVÉ MATERIÁLY (na týden 14. - 17. 4.):


Třída Předmět Učivo, materiály
1. třída Hlavní předměty: učivo
2. třída Hlavní předměty: učivo
3. třída Hlavní předměty: učivo
Prv - zápis
Aj - učivo
Čj - pracovní list
4. třída Hlavní předměty: učivo
5. třída Český jazk: učivo
prezentace 1
prezentace 2
Matematika: učivo
Anglický jazyk: učivo
Přírodověda: učivo
Vlastivěda: učivo, úkoly
zápis 1
obrazová příloha 1
zápis 2
obrazová příloha 2
6. třída Český jazk: učivo
Matematika: učivo
pracovní list
Anglický jazk: učivo
prezentace
Přírodopis: učivo
Zeměpis: učivo
Dějepis: učivo
Fyzika: učivo
pracovní list
7. třída Český jazk: učivo
Matematika: učivo
Anglický jazk: učivo
prezentace
Německý jazk: učivo
Přírodopis: učivo
Zeměpis: učivo
Dějepis: učivo
prezentace 1
prezentace 2
Fyzika: učivo
pracovní list
8. třída Český jazk: učivo
prezentace 1
prezentace 2
Matematika: učivo
Anglický jazk: učivo
Německý jazk: učivo
Přírodopis: učivo
prezentace
Zeměpis: učivo
Dějepis: učivo
pracovní list
Fyzika: učivo
Chemie: učivo
9. třída Český jazk: učivo
Matematika: učivo
prezentace
pracovní list
Anglický jazk: učivo
Německý jazk: učivo
Přírodopis: učivo
Zeměpis: učivo
Dějepis: učivo
Fyzika: učivo
pracovní list
Chemie: učivo
Přijímací zkoušky z ČJ: pracovní list
Družina Zájmová činnost: pozdrav
dopravní prostředky
zájmová činnost výtvarná
zájmová činnost sportovní
spojovačky
pracovní listy
bludiště
grafomotorické kreslení
grafomotorická cvičení


úvodní strana I ukázat na mapě