> zpět na hlavní stránku <


Kontakty na vyučující
Jméno Kontakt
Mgr. Marcela Čerešňáková ceresnakova.zslipov@seznam.cz
Mgr. Petr Galečka petr.galecka@seznam.cz
Mgr. Tereza Jagošová jagosova3@centrum.cz
Mgr. Věra Jagošová vjagosova.zslipov@seznam.cz
Mgr. Renata Jakoubková rjakoub@seznam.cz
Mgr. Andrea Kaletová akaletova.zslipov@seznam.cz
Mgr. Markéta Kolářová kolarova.zslipov@seznam.cz
Mgr. Jarmila Kopuncová jkopuncova.zslipov@seznam.cz
Mgr. Martina Nemčeková nemcekova.zslipov@seznam.cz
Mgr. Jiří Šácha sacha.zslipov@seznam.cz
Mgr. Zdeňka Veverková veverkova.zslipov@seznam.cz
Mgr. Tomáš Zajíček ukoly.lipov@seznam.cz
Lucie Ščasná druzina.zslipov@seznam.cz
Mgr. Aneta Novotná novotna.zslipov@seznam.cz
Vladimíra Lebedová lebedova.zslipov@seznam.cz


VÝUKOVÉ MATERIÁLY (na týden 20. - 24. 4.):


Milí žáci,
pokud byste si chtěli přijít do školy pro vaše oblečení či boty (cvičební úbor aj.), můžete se v této věci vy nebo raději vaši rodiče osobně dostavit do školy každý pracovní den v době od 9 - 12 hod.


Třída Předmět Učivo, materiály
1. třída Hlavní předměty: učivo
2. třída Hlavní předměty: učivo
3. třída Hlavní předměty: učivo
Čj - vyjmenovaná slova po S
Prv - zápis
Aj - učivo
4. třída Hlavní předměty: učivo
výukový list
Vl - zápis
Pr - pracovní list 1
Pr - pracovní list 2
Pr - pracovní list 3
5. třída Český jazk: učivo
Matematika: učivo
Anglický jazyk: učivo
Přírodověda: učivo
Vlastivěda: učivo, úkoly
zápis 1
obrazová příloha 1
zápis 2
obrazová příloha 2
6. třída Český jazk: učivo
literatura
shoda podmětu
Matematika: učivo
Anglický jazk: učivo
prezentace - minulý čas
prezentace - minulý čas 2
Přírodopis: učivo
Zeměpis: učivo
pracovní list
Dějepis: učivo
Fyzika: učivo
pracovní list
7. třída Český jazk: učivo
Matematika: učivo
Anglický jazk: učivo
prezentace - minulý čas
Německý jazk: učivo
pracovní list
Přírodopis: učivo
procvičování
Zeměpis: učivo
Dějepis: učivo
Fyzika: učivo
8. třída Český jazk: učivo
Matematika: učivo
Anglický jazk: učivo
prezentace - minulý čas
Německý jazk: učivo
pracovní list
Přírodopis: učivo
opakování
Zeměpis: učivo
Dějepis: učivo
pracovní list
Fyzika: učivo
Chemie: učivo
pracovní list
9. třída Český jazk: učivo
Matematika: učivo
prezentace
Anglický jazk: učivo
prezentace - minulý čas
Německý jazk: učivo
pracovní list
Přírodopis: učivo
Zeměpis: učivo
Dějepis: učivo
prezentace
Fyzika: učivo
Chemie: učivo
Přijímací zkoušky z ČJ: pracovní list
prezentace
Družina Zájmová činnost: pozdrav
dopravní značky
pracovní činnost
dopravní soutěž
dopravní soutěž pouze pro prvňáčky
omalovánky


úvodní strana I ukázat na mapě