> zpět na hlavní stránku <


Kontakty na vyučující
Jméno Kontakt
Mgr. Marcela Čerešňáková ceresnakova.zslipov@seznam.cz
Mgr. Petr Galečka petr.galecka@seznam.cz
Mgr. Tereza Jagošová jagosova3@centrum.cz
Mgr. Věra Jagošová vjagosova.zslipov@seznam.cz
Mgr. Renata Jakoubková rjakoub@seznam.cz
Mgr. Andrea Kaletová akaletova.zslipov@seznam.cz
Mgr. Markéta Kolářová kolarova.zslipov@seznam.cz
Mgr. Jarmila Kopuncová jkopuncova.zslipov@seznam.cz
Mgr. Martina Nemčeková nemcekova.zslipov@seznam.cz
Mgr. Jiří Šácha sacha.zslipov@seznam.cz
Mgr. Zdeňka Veverková veverkova.zslipov@seznam.cz
Mgr. Tomáš Zajíček ukoly.lipov@seznam.cz
Lucie Ščasná druzina.zslipov@seznam.cz
Mgr. Aneta Novotná novotna.zslipov@seznam.cz
Vladimíra Lebedová lebedova.zslipov@seznam.cz


VÝUKOVÉ MATERIÁLY (na týden 4. - 7. 5.):


Milí žáci, vážení rodiče,
Ministerstvo školství vydalo vyhlášku a metodiku k hodnocení žáků ve 2. pololetí. Zde se můžete seznámit s jejím zněním:

Vyhláška č. 211/2020 Sb., o hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020

Postup při hodnocení výsledků vzdělávání žáků - metodika


Třída Předmět Učivo, materiály
1. třída Hlavní předměty: učivo
2. třída Hlavní předměty: učivo
3. třída Hlavní předměty: učivo
Př - zápis
Aj - učivo
Aj - pracovní list
Čj - pracovní list 1
Čj - pracovní list 2
Ma - pracovní list 1
Ma - pracovní list 2
4. třída Hlavní předměty: učivo
Čj - pracovní list
Vl - zápis
5. třída Český jazk: učivo
Matematika: učivo
Anglický jazyk: učivo
zjedodušená četba
Přírodověda: učivo
Vlastivěda: učivo, úkoly
zápis
obrazová příloha
6. třída Český jazk: učivo
podmět, přísudek
Matematika: učivo
Anglický jazk: učivo
zjedodušená četba
Přírodopis: učivo
Zeměpis: učivo
Dějepis: učivo
Fyzika: učivo
7. třída Český jazk: učivo
Matematika: učivo
geometrie
Anglický jazk: učivo
zjedodušená četba
Německý jazk: učivo
Přírodopis: učivo
Zeměpis: učivo
Dějepis: učivo
Fyzika: učivo
pracovní list
8. třída Český jazk: učivo
Matematika: učivo
geometrie
Anglický jazk: učivo
zjedodušená četba
Německý jazk: učivo
pracovní list
Přírodopis: učivo
Zeměpis: učivo
Dějepis: učivo
prezentace
Fyzika: učivo
Chemie: učivo
pracovní list
9. třída Český jazk: učivo
Matematika: učivo
prezentace
Anglický jazk: učivo
zjedodušená četba
Německý jazk: učivo
Přírodopis: učivo
Zeměpis: učivo
Dějepis: učivo
Fyzika: učivo
Chemie: učivo
pracovní list
Přijímací zkoušky z ČJ: pracovní list
Družina Zájmová činnost: pozdrav
Den matek
výtvarná a pracovní činnost
omalovánky


úvodní strana I ukázat na mapě