> zpět na hlavní stránku <


Kontakty na vyučující
Jméno Kontakt
Mgr. Marcela Čerešňáková ceresnakova.zslipov@seznam.cz
Mgr. Petr Galečka petr.galecka@seznam.cz
Mgr. Tereza Jagošová jagosova3@centrum.cz
Mgr. Věra Jagošová vjagosova.zslipov@seznam.cz
Mgr. Renata Jakoubková rjakoub@seznam.cz
Mgr. Andrea Kaletová akaletova.zslipov@seznam.cz
Mgr. Markéta Kolářová kolarova.zslipov@seznam.cz
Mgr. Jarmila Kopuncová jkopuncova.zslipov@seznam.cz
Mgr. Martina Nemčeková nemcekova.zslipov@seznam.cz
Mgr. Jiří Šácha sacha.zslipov@seznam.cz
Mgr. Zdeňka Veverková veverkova.zslipov@seznam.cz
Mgr. Tomáš Zajíček ukoly.lipov@seznam.cz
Lucie Ščasná druzina.zslipov@seznam.cz
Mgr. Aneta Novotná novotna.zslipov@seznam.cz
Vladimíra Lebedová lebedova.zslipov@seznam.cz


VÝUKOVÉ MATERIÁLY (na týden 11. - 15. 5.):


Od 25. 5. 2020 mají možnost docházet do školy žáci 1. - 5. ročníku dle Pravidel otevření školy (níže).

Pravidla otevření školy žákům 1. stupně
Dotazník pro rodiče
(prosím vyplňte, naskenujte nebo nafoťte na Váš telefon a pošlete třídnímu učiteli nejpozději do 15. 5. 2020)
Čestné prohlášení


Třída Předmět Učivo, materiály
1. třída Hlavní předměty: učivo
písanka - Ch
2. třída Hlavní předměty: učivo
3. třída Hlavní předměty: učivo
Prv - zápis
Aj - učivo
Čj - pracovní list
Ma - pracovní list 1
4. třída Hlavní předměty: učivo
Aj - pracovní list
5. třída Český jazk: učivo
text
Matematika: učivo
Anglický jazyk: učivo
Přírodověda: učivo
Vlastivěda: učivo, úkoly
6. třída Český jazk: učivo
Matematika: učivo
Anglický jazk: učivo
prezentace - minulý čas (zápor)
prezentace - minulý čas (otázka)
prezentace - minulý čas (věta kladná)
Přírodopis: učivo
Zeměpis: učivo
pracovní list
Dějepis: učivo
prezentace
Fyzika: učivo
pracovní list
7. třída Český jazk: učivo
Matematika: učivo
Anglický jazk: učivo
prezentace - minulý čas (zápor)
prezentace - minulý čas (otázka)
prezentace - minulý čas (věta kladná)
prezentace - předpřítomný čas
Německý jazk: učivo
pracovní list
Přírodopis: učivo
Zeměpis: učivo
Dějepis: učivo
Fyzika: učivo
8. třída Český jazk: učivo
Matematika: učivo
Anglický jazk: učivo
prezentace - předpřítomný čas
Německý jazk: učivo
Přírodopis: učivo
Zeměpis: učivo
Dějepis: učivo
Fyzika: učivo
pracovní list
Chemie: učivo
prezentace
9. třída Český jazk: učivo
Matematika: učivo
Anglický jazk: učivo
předpřítomný čas
Německý jazk: učivo
Přírodopis: učivo
Zeměpis: učivo
Dějepis: učivo
Fyzika: učivo
pracovní list
Chemie: učivo
prezentace
Družina Zájmová činnost: pozdrav
třídění odpadu
výtvarná a pracovní činnost
hudební činnost
pracovní listy
omalovánky
třídění odpadu 2
třídění odpadu 3


úvodní strana I ukázat na mapě