zpět na projekty

Projekt "Společně objevujeme vodní svět"

   Hlavním cílem projektu je zachování přírodního a kulturního dědictví příhraničního regionu s ohledem na jedinečnost jeho přírodního prostředí. Prostřednictvím osvěty o důležitosti faktorů jako obrana před znečišťováním, ochrana a obnova přírodních hodnot na daném území, snaha o zlepšení životního prostředí, dojde k významnému posílení významu environmentálního vzdělávání a výchovy v regionu. Cílem je změna myšlení, chování a jednání vůči životnímu prostředí, která z dlouhodobého hlediska vede ke zlepšení stavu životního prostředí v regionu a příznivému vlivu na trvale udržitelný rozvoj.


   Popis aktivit projektu

1) Tvorba výukových skript a vzdělávací aplikace

Materiál bude připraven v českém i slovenském jazyce a bude sloužit účastníkům jako základní pomůcka při samostatné práci v rámci výukového programu.

2) Společné environmentální vzdělávací kurzy

Kurz bude probíhat převážně v environmentálním centru v Nové Lhotě. Účastnit se jej budou žáci ze tří českých a dvou slovenských škol - všechny školy se nachází v blízkém okolí Nové Lhoty. Celkem proběhne 13 kurzů tematicky zaměřených na vodu, přičemž se na každém kurzu převážně sejdou 2 školy (česká a slovenská). Délka kurzu je 4 dny (1. den - pojednání o vodním světě; 2. den - průzkum vodního prostředí v terénu; 3. den - vyhodnocení průzkumů a zpracování výsledků; 4. den - závěrečná mezinárodní konference o čistotě vody).


Projektu se ve školním roce 2014/15 zúčastnila 6. a 7. třída. Projekt realizovalo Vzdělávací a informační středisko Bílé Karpaty, o.p.s.
úvodní strana I ukázat na mapě