Školní metodik prevence

Výchovný poradce

Mgr. Věra Jagošová
Konzultační hodiny: pondělí 13:15 - 13:30 (jinak dle domluvy)
Telefon: 518 338 026
E-mail: sborovna2.zslipov@seznam.cz


Snímek školy:

Úvodní list (typ souboru pdf)
Personální obsazenost (typ souboru pdf)
Zaměření školy (typ souboru pdf)
Materiální vybavenost (typ souboru pdf)


Program poradenských služeb

Program poradenských služeb(typ souboru pdf)


Informace k přijímacímu řízení na střední školy

Termíny konání jednotné přijímací zkoušky ve školním roce 2019/2020 (typ souboru pdf)


Metodické doporučení pro zajištění podmínek konání jednotné přijímací zkoušky uchazečů s SVP (typ souboru pdf)

Vyhláška o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání (typ souboru pdf)

Přijímací řízení - novela školského zákona (typ souboru pdf)


Přihláška ke vzdělávání na SŠ denní - ke stažení (typ souboru pdf)

Přihláška ke vzdělávání na SŠ s talentovou zkouškou - ke stažení (typ souboru pdf)

Vysvětlivky k tiskopisům přihlášek (typ souboru pdf)


úvodní strana I ukázat na mapě